Vyhlášené výzvy:

20.11.2023 - 22.12.2023 9. výzva Program rozvoje venkova. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.2/2023 - Doprava. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.3/2023 - Kultura. Více informací: zde 

09.10.2023 - 15.01.2024 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Operační program Zaměstnanost 2014-2020

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

 

2019

5. výzva OPZ Sociální začleňování II.

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2018

4. výzva OPZ Sociální podnikání II.

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

3. výzva OPZ Sociální podnikání

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2017

2. výzva OPZ Prorodinná opatření

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

1. výzva OPZ Sociální začleňování

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde