Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Podpora mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center

Cílem výzvy je podpora mobility dětí a žáků škol na území MAS Svitava za účelem návštěvy vzdělávacích center: Vzdělávací centrum SFÉRA a Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko. Tato vzdělávací centra nabízejí širokou škálu programů. 

 SFÉRA Pardubice nabízí programy pro MŠ, ZŠ i SŠ.

 Planeta Hlinsko nabízí 5 lektorovaných programů.

O příspěvek na mobilitu mohou žádat MŠ a ZŠ zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení v území MAS Svitava. Příspěvek je možné využít na mobilitu dětí a žáků za účelem návštěvy vzdělávacích center SFÉRA (Automatické mlýny 1962, 530 03 Pardubice) a Planeta Hlinsko (Prošvicova 1811, 539 01 Hlinsko). Příspěvek nelze použít na vstup do vzdělávacího centra. Vstupné do vzdělávacích center si škola hradí sama. Termín programu ve vzdělávacím centru si škola sjednává sama. Kontakty lze najít na webových stránkách obou center.

Podpora mobility do těchto center bude zajištěna skrze Místní akční skupinu Svitava z. s. ve formě finančního příspěvku konkrétní škole ve výši max. 70 % nákladů na akci. Příspěvek bude proplacen po vyúčtování. Výše celkových způsobilých výdajů je max. 50 tis. Kč na jeden projekt a zároveň max. 10 tis. Kč na jeden výjezd do vzdělávacího centra.

Místní akční skupina Svitava z. s. může rozhodnout o navýšení příspěvku nad výše uvedené limity, a to v případě, že nebude alokace výzvy průběžně vyčerpána.

 

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt musí být vyúčtován na formuláři Vyúčtování projektu – viz příloha č. 2. Žadatel je povinen sjednat si termín ke konzultaci vyúčtování nejpozději do 18. 11. 2024 a následně nejpozději do 29. 11. 2024 předložit na MAS provedené vyúčtování. Vyúčtování lze zaslat poštou na adresu Místní akční skupina Svitava z. s., Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy; odevzdat osobně (po telefonické domluvě), případně datovou schránkou: cwej8v4

POTŘEBNÉ DOKUMENTY:

Výzva - Podpora mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center

Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku

Příloha č. 1 - Žádost o dotaci

Příloha č. 2 - Vyúčtování

Příloha č. 3 - Cenová nabídka_VZOR

 

 

Výzvu Podpora mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center je možné uskutečnit díky dotaci Pardubického kraje.