Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

SCLLD 2021-2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) vychází z analýzy rozvojových potřeb místního území působnosti MAS. Zahrnuje cíle, opatření a měřitelné ukazatele, které je možné naplnit konkrétními aktivitami a projekty, které realizují jednotliví partneři, členové nebo přímo MAS.

Strategie CLLD rovněž obsahuje jednotlivé Programové rámce, tedy souhrn opatření, které je možné financovat prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) metodou CLLD/LEADER.