Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Malý LEADER pro Svitavsko

Malý LEADER pro Svitavsko je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a spravuje ho Místní akční skupina Svitava z. s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014–2020. Podpora projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem. 

Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2023 Specifikace žadatelů: obce a NNO, které jsou členy MAS

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2021 Specifikace žadatelů: obce a NNO, které jsou členy MAS

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2020 Specifikace žadatelů: obce a NNO, které jsou členy MAS

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2019 Specifikace žadatelů: obce a NNO, které jsou členy MAS

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2018 Specifikace žadatelů: obce

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

text