Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Nová zelená úsporám Light

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 17. 01. 2024

Dne 17. 1. 2024 v rámci tiskové konference Ministerstva životního prostředí byla vyhlášena aktualizovaná výzva v programu Nová zelená úsporám Light.

Tisková zpráva zde: Tisková zpráva MŽP - Příjem žádostí o dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen

 

INFORMACE O VÝZVĚ

Zahájení příjmu žádostí 17. 1. 2024
Ukončení příjmu žádostí do 31. 12. 2024, nebo do vyčerpání alokace
Alokace 3 mld. Kč
Webové stránky fondu Nová zelená úsporám Light
Dokumenty programu NZUL NZUL - Dokumenty

 

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ

Zateplení stávajících rodinných a bytových domů (Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč)

Typ opatření Měrná jednota Rodinné domy: Dotace (Kč) Bytové domy: Dotace: Kč
Zateplení fasády běžný metr 6 000 -
Zateplení střechy kompletní opatření 120 000 -
Zateplení stropu pod půdou kompletní opatření 50 000 -
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem kompletní opatření 60 000 -
Výměna výplní otvorů - oken 1 ks výplně 12 000 12 000
Výměna výplní otvorů - vchodových dveří 1 ks dveří 18 000 18 000

 

Obnovitelné zdroje energie (Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 90 000 Kč)

Aktivita (typ opatření) Měrná jednotka Dotace (Kč)
Solární fotovoltaický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače (bojleru) ks 90 000
Solární fotovoltaický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívač (bojler) ks 60 000
Solární termický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače nebo osazení solárního výměníku dostávajícího ohřívače ks 90 000
Solární termický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívač ks 60 000

Maximální částka dotace je 240 000 Kč na rodinný dům. 

 

Pozor! Žadatel může podat pouze 1 žádost o dotaci. Výjimku tvoří žadatelé, kteří předložili žádost před modifikací výzvy, tj. v době, kdy nebylo možné žádat na opatření na solární termický/fotovoltaický ohřev vody. Tito žadatelé mohou předložit i druhou žádost právě na nově podporované aktivity.

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Vlastník, nebo spoluvlastník

  • rodinného domu, nebo
  • bytu v bytovém domě, nebo
  • spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo – člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě, na jehož úpravy je dotace poskytnuta

        a zároveň:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,2 , nebo
  • žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
  •  v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

  

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Fotodokumentace před, případně po realizaci

Potvrzení o vedení bankovního účtu

Zřízení identity občana či bankovní identity

Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení/přídavek na dítě

  

Klikněte pro bližší informace ZDE

  

ZÁJEMCŮM O PODPORU POSKYTUJEME BEZPLATNĚ:

Seznámení s podmínkami výzvy

Zpracování posudku.

Pomoc se zřízením elektronické identity a zpracování žádosti o dotaci.

Zpracování závěrečné zprávy.

Další konzultace a doporučení dle potřeb.

 

KONTAKTNÍ OSOBY:

SVITAVSKO:

Helena Dobiášová, DiS.

tel. kontakt: 602 554 458

e-mail: info@massvitava.cz 

POLIČSKO:

Lenka Volfová

tel. kontakt: 602 775 241

e-mail: info@massvitava.cz PŘÍRUČKY PRO REALIZACI OPATŘENÍ SVÉPOMOCÍ

Příručka - Základní přehled

Příručka - Obvodové stěny

Příručka - Okna a dveře

Příručka - Plochá střecha

Příručka - Strop k půdě

Příručka - Strop nad suterénem

Příručka - Šikmé střechy

  

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Leták - 1/2024

Leták - "I malá změna může přinést velké úspory"

Leták - Podporované aktivity (zateplení + FVE)

 

JAK ZALOŽIT ÚČET V AIS SFŽP ČR

Manuál pro vytvoření účtu v AIS pomocí Identity občana

Manuál pro vytvoření účtu v AIS pomocí Bankovní identity

 

  

Tato aktivita, stejně jako většina aktivit MAS Svitava, je bezplatná. Na financování této aktivity se podílí tyto dotační prostředky: