Místní akční skupina Svitava z. s. je realizátorem projektu:

MAP II A IMPLEMENTACE MAP ORP SVITAVY

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008519

  

Realizace projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2022

Výše finanční podpory: 11 699 402,40 Kč

 

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Více informací bude zveřejněno na nových web stránkách projektu, které se připravují.

 

 

ČLÁNEK

 

 

 

Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy - MAP

Místní akční skupina Svitava z.s. se stala realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude zpracovaná strategie vzdělávání (MAP), která bude prioritně zaměřena na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci projektu MAP může každý, kdo má zájem zlepšit kvalitu vzdělávání na našem území.

Způsobů zapojení je celá řada, od sdílení informací prostřednictvím webových stránek (www.massvitava.cz, či stránek města Svitavy), emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství, případně aktivní prací v rámci členství v Řídícím výboru a také účastí na vzdělávacích akcích, které budou v rámci projektu pořádány.

Zastoupeni by měli být základní a mateřské školy (vedení, učitelé, zástupci z družin), obce jako zřizovatelé škol (starostové, vedoucí odboru školství), organizace, které se zabývají neformálním a zájmovým vzděláváním, kraj, rodiče, ale také široká a odborná veřejnost.

Prezentace MAP je zveřejněna v příloze.

 

Více informací naleznete na stránkách MAP ORP Svitavy --> https://www.map-orp-svitavy.cz/ 

 

FINÁLNÍ VERZE MAP ORP SVITAVY

 

AKČNÍ PLÁN K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Předkládáme návrh Akčního plánu MAP ORP Svitavy k připomínkování veřejnosti. Přípomínky zasílejte na mailovou adresu: massvitava@unet.cz nejpozději 24. 7. 2017.

Děkujeme za Váš zájem a případnou iniciativu.

 

ANALYTICKÁ ČÁST MAP K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Předkládáme návrh Analytické části MAP ORP Svitavy k připomínkování veřejnosti. Přípomínky zasílejte na mailovou adresu: massvitava@unet.cz nejpozději 24. 7. 2017.

Děkujeme za Váš zájem a případnou iniciativu.

 

Srdečně Vás zveme na 2. JEDNÁNÍ PARTNERSTVÍ PRO REALIZACI

PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ ORP SVITAVY

Termín konání: 28. 8. 2017 ve 14:00

Místo konání: T. G. Masaryka 40/25, Svitavy - velká zasedací místnost

Pozvánka

1 2