Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

3. výzva OPZ - Sociální podnikání

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 je dne 12. 3. 2018 vyhlášena 3. výzva MAS Svitava k předkládání žádostí o podporu v OP Zaměstnanost na SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ.

 

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 12. 3. 2018 od 4.00 hod prostřednictvím elektornického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 1. 6. 2018 ve 12.00 hod.

Finanční alokace výzvy: 3 000 000,-- Kč

Podporované aktivity: 

1. Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik

2. Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - environmentální sociální podnik

 

Oprávněnými žadatel jsou:

Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ.

 

Dokumenty výzvy MAS - Sociální podnikání

   Výzva MAS

   Informace o způsobu hodnocení a výběru proejktů

   Popis podporovaných aktivit

   Etický kodex hodnotitele

   Jednací řády orgánů MAS a Stanovy MAS

   Podnikatelský plán

   Finanční plán

   Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

   Sada rozpoznávacích znaků - environmentální sociální podnik

 

Další dokumenty OPZ

   Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 7)

   Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 7)

   Výzva OPZ (č. 047)

   Veškeré dokumenty OPZ

   Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v IS KP14+

 

Seminář - 18. 4. 2018 v Pardubicích (bližší informace viz kontakt). Pozvánka.

Prezentace ze semináře

 

Nebyla přijata žádná žádost.

 

Kontakt:

  • Mgr. Veronika Košťálová - Projektová manažerka
  • tel.: + 420 602 554 458
  • email: massvitava@unet.cz