Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

2. výzva OPZ - Prorodinná opatření

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 je dne 3. 7. 2017 vyhlášena 2. výzva MAS Svitava k předkládání žádostí o podporu v OP Zaměstnanost na PRORODINNÁ OPATŘENÍ.

 

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 3. 7. 2017 od 4.00 hod prostřednictvím elektornického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 1. 8. 2017 ve 12.00 hod.

Finanční alokace výzvy: 2 170 000,-- Kč

Podporovaná aktivita: Příměstské tábory

 

Oprávněnými žadatel jsou:

Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři a Školy a školská zařízení.

 

Dokumenty výzvy MAS - Prorodinná opatření

   Výzva MAS

   Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

   Etický kodex hodnotitele

   Jednací řády orgánů MAS a Stanovy MAS

 

Další dokumenty OPZ

   Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 6)

   Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 6)

   Výzva OPZ (č. 047)

   Veškeré dokumenty OPZ

   Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v IS KP14+

 

Pozvánka na seminář - 12. 7. 2017 od 9:00

Prezentace ze semináře

 

Seznam přijatých žádostí

 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS

Hodnotící tabulky věcného hodnocení projektů

Expertní posudky projektů

Prezence z jednání Výběrové komise MAS

 

Zápis z jednání Rady MAS

Prezence z jednání Rady MAS

 

Rada MAS opětovně provedla výběr projektů na základě podnětu ŘO OPZ, který identifikoval pochybení při původním výběru. 

Zápis z jednání Rady MAS - 23. 11. 2017

Prezence z jednání Rady MAS - 23. 11. 2017

 

Pozvánka na seminář pro příjemce - 18. 6. 2018 od 14:30

 

Kontakt:

  • Mgr. Veronika Košťálová - Projektová manažerka
  • tel.: + 420 602 554 458
  • email: massvitava@unet.cz