Vyhlášené výzvy:

20.11.2023 - 22.12.2023 9. výzva Program rozvoje venkova. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.2/2023 - Doprava. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.3/2023 - Kultura. Více informací: zde 

09.10.2023 - 15.01.2024 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Publicita MAS

Zpravodaj 9/2023

Publikace - Území MAS Svitava

Publikace - projekt Malý LEADER

Zpravodaj 11/2021

Zpravodaj 12/2019

Zpravodaj 7/2017

Zpravodaj 8/2014

Zpravodaj 7/2013

Zpravodaj 1/2013

Zpravodaj 8/2012

Zpravodaj 1/2012

Zpravodaj 5/2011

Zpravodaj 1/2011