Vyhlášené výzvy:

20.11.2023 - 22.12.2023 9. výzva Program rozvoje venkova. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.2/2023 - Doprava. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.3/2023 - Kultura. Více informací: zde 

09.10.2023 - 15.01.2024 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Harmonogram výzev

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů.

2023

Výzva č. 1/2023 OP TAK Technologie pro MAS (CLLD)

Plánované vyhlášení výzvy: 10/2023

Detail výzvy: zde


Výzva IROP č. 3/2023 - Kultura Revitalizace kulturních památek

Plánované vyhlášení výzvy: 11/2023

Detail výzvy bude uveřejněn při vyhlášení

Výzva IROP č. 2/2023 - Doprava

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Plánované vyhlášení výzvy: 11/2023

Detail výzvy: zde

Výzva IROP č. 1/2023 - Vzdělávání Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

Plánované vyhlášení výzvy: 07/2023

Detail výzvy: zde