Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Harmonogram výzev

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů.

2024

Výzva č. 2/2024 OP TAK Technologie pro MAS (CLLD)

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

Výzva IROP č. 4/2024 - Cestovní ruch Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu Příjem žádostí: UKONČEN
Detail výzvy: zde
Výzva IROP č. 5/2024 - Vzdělávání Plánovaný termín příjmu projektových záměrů: 01.09.2024 - 30.09.2024
Výzva IROP č. 6/2024 - Doprava Plánovaný termín příjmu projektových záměrů: 01.09.2024 - 30.09.2024

2023

Výzva č. 1/2023 OP TAK Technologie pro MAS (CLLD)

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde


Výzva IROP č. 3/2023 - Kultura Revitalizace kulturních památek

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

Výzva IROP č. 2/2023 - Doprava

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

Výzva IROP č. 1/2023 - Vzdělávání Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde