Dne 02.07.2024 byla vyhlášená výzva SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky). Více informací: zde

Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

OP Technická pomoc 2021-2027

 Registrační číslo projektu:  CZ.07.02.01/00/22_003/0000221

 Termín realizace:  01. 05. 2023 - 30. 09. 2024

 Rozpočet (v Kč):  1 539 074,10

 Typ financování:  Ex post

 

Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2021-2027 (OP TP), specifický cíl 2.1 Podpora regionálních partnerů EU fondů, v rámci výzvy č. 3.

Operační program Technická pomoc (OPTP) se zaměřuje na účelné nastavení implementace Dohody o partnerství a programů, a to především formou podpory vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU. Hlavním cílem podporovaných aktivit v OPTP je přispět k účinnému a koordinovanému provádění politiky soudržnosti na národní a regionální úrovni s důrazem na posílení vnitrostátních, regionálních a místních kapacit orgánů a dalších zúčastněných partnerů. OPTP 2021-2027 tak usnadní čerpání, a především zajistí efektivní využití finančních prostředků EU fondů.

 

Publicita_OPTP_MAS Svitava - 1 ke stažení: ZDE