Vyhlášené výzvy:

20.11.2023 - 22.12.2023 9. výzva Program rozvoje venkova. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.2/2023 - Doprava. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.3/2023 - Kultura. Více informací: zde 

09.10.2023 - 15.01.2024 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

4. výzva OPZ - Sociální podnikání II.

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 je dne 3. 9. 2018 vyhlášena 4. výzva MAS Svitava k předkládání žádostí o podporu v OP Zaměstnanost na SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II.

 

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 3. 9. 2018 od 4.00 hod prostřednictvím elektornického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 28. 2. 2019 ve 12.00 hod.

Finanční alokace výzvy: 3 000 000,-- Kč

Podporované aktivity: 

1. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik

2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - environmentální sociální podnik

 

Oprávněnými žadatel jsou:

Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ.

 

Dokumenty výzvy MAS - Sociální podnikání

   Výzva MAS - modifikovaná výzva - termín ukončení příjmu žádostí do 28. 2. 2019

   Výzva MAS - neplatná verze

   Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

   Popis podporovaných aktivit

   Etický kodex hodnotitele

   Jednací řády orgánů MAS a Stanovy MAS

   Podnikatelský plán

   Finanční plán

   Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

   Sada rozpoznávacích znaků - environmentální sociální podnik

 

Další dokumenty OPZ

   Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 8)

   Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 8)

   Výzva OPZ (č. 047)

   Veškeré dokumenty OPZ

   Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v IS KP14+

 

Pozvánka na seminář - 25. 10. 2018 od 9:00

Prezentace ze semináře

 

Seznam přijatých žádostí

 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Expertní posudek projektu

Prezence z jednání Výběrové komise MAS

 

Zápis z jednání Rady MAS

Prezence z jednání Rady MAS

 

Seminář pro příjemce - 2. 10. 2019 od 8:00

 

 

Kontakt:

  • Mgr. Veronika Košťálová - Projektová manažerka
  • tel.: + 420 602 554 458
  • email: massvitava@unet.cz