Vyhlášené výzvy:

20.11.2023 - 22.12.2023 9. výzva Program rozvoje venkova. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.2/2023 - Doprava. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.3/2023 - Kultura. Více informací: zde 

09.10.2023 - 15.01.2024 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Program rozvoje venkova 2014-2020

Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství putovalo v období 2014-2020 téměř 3,5 miliardy EUR (více než 96 miliard korun). Z toho 2,3 miliardy EUR (62 miliard korun) z unijních zdrojů a 1,2 miliardy EUR (34 miliard korun) z českého rozpočtu. 

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program také podporoval diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován byl komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

2023

9. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí: od 1. 12. 2023 do 22. 12. 2023

Detail výzvy: zde

8. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2022

7. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 5 - Protipovodňová prevence v lesích
Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

6. výzva - PRV 2014-2020 Výzva č. 6 byla stornována kvůli administrativní chybě. STORNOVÁNO

2021

5. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2020

4. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 1 - Podpora zemědělských podnikatelů
Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 3 - Technika pro lesní hospodářství
Fiche 4 - Rekreační funkce lesa
Fiche 5 - Protipovodňová prevence v lesích
Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2019

3. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 4 - Rekreační funkce lesa
Fiche 6 - Ochrana lesních dřevin
Fiche 7 - Potravinové řetězce a místní trhy

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2018

2. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 1 - Podpora zemědělských podnikatelů
Fiche 3 - Technika pro lesní hospodářství
Fiche 4 - Rekreační funkce lesa
Fiche 5 - Protipovodňová prevence v lesích

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2017

1. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 1 - Podpora zemědělských podnikatelů
Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 4 - Rekreační funkce lesa

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

ext text texttexttext texttext texttext text text text text text text text texttexttext texttext texttext text text text text text text text texttexttext texttext texttext text text text text text text text textte