Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Program rozvoje venkova 2014-2020

Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství putovalo v období 2014-2020 téměř 3,5 miliardy EUR (více než 96 miliard korun). Z toho 2,3 miliardy EUR (62 miliard korun) z unijních zdrojů a 1,2 miliardy EUR (34 miliard korun) z českého rozpočtu. 

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program také podporoval diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován byl komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

2023

9. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

8. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2022

7. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 5 - Protipovodňová prevence v lesích
Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

6. výzva - PRV 2014-2020 Výzva č. 6 byla stornována kvůli administrativní chybě. STORNOVÁNO

2021

5. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2020

4. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 1 - Podpora zemědělských podnikatelů
Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 3 - Technika pro lesní hospodářství
Fiche 4 - Rekreační funkce lesa
Fiche 5 - Protipovodňová prevence v lesích
Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2019

3. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 4 - Rekreační funkce lesa
Fiche 6 - Ochrana lesních dřevin
Fiche 7 - Potravinové řetězce a místní trhy

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2018

2. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 1 - Podpora zemědělských podnikatelů
Fiche 3 - Technika pro lesní hospodářství
Fiche 4 - Rekreační funkce lesa
Fiche 5 - Protipovodňová prevence v lesích

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2017

1. výzva - PRV 2014-2020

Přehled Fichí:

Fiche 1 - Podpora zemědělských podnikatelů
Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Fiche 4 - Rekreační funkce lesa

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde