Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

2. výzva PRV 2014-2020

Vyhlášená výzva PRV 2/2018

Výzva PRV2/2018 (text výzvy)

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

 

Přehled Fichí:

Fiche 1 - Podpora zemědělských podnikatelů 

Fiche 3 - Technika pro lesní hospodářství

Fiche 4 - Rekreační funkce lesa 

Fiche 5 - Protipovodňová prevence v lesích

Pravidla pro žadatele, Operace 19.2.1

 

Dokumenty MAS:

Směrnice PRV č. 1/2018_Způsob hodnocení projektů

Příloha č. 1 Směrnice PRV č. 12018 - Etický kodex a prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 2 Směrnice PRV č. 12018 - Prefereční kritéria

Příloha č. 3 Směrnice PRV č. 12018 - Orientační harmonogram administrace projektů na MAS

Příloha č. 4 Směrnice PRV č. 12018 - Komunikační plán projektu

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele:

Registrace žadatele do Portálu farmáře 

Postup pro vygenerování formáláře ŽoD na MAS a následnou registraci na RO SZIF_aktualizace 10.4.2018

Příručka pro zadávánní veřejných zakázek PRV_verze 4

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Příručka pro publicitu_verze 3

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci (po opravě hodnocení ve Fichi 1)

 

Zápis z jednání Výběrového orgánu Rozhodovacího orgánu

Zápis z jednání Výběrového orgánu a Rozhodovacího orgánu (oprava hodnocení projektů ve Fichi 1)