Dne 02.07.2024 byla vyhlášená výzva SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky). Více informací: zde

Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

9. výzva PRV 2014-2020

Datum vyhlášení výzvy: 20. 11. 2023

Termín příjmu žádostí o dotaci: od 1. 12. 2023 do 22. 12. 2023

Podporované aktivity: a) Veřejná prostranství v obcích; f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Finanční alokace: 385 578 Kč

Územní vymezení: celé území MAS Svitava: mapa území MAS

  

VÝSLEDKY VÝZVY

Seznam vybraných/nevybraných žádostí Ke stažení: zde
Zápis z jednání Rady MAS Svitava Ke stažení: zde
Zápis z jednání Výběrové komise MAS Svitava Ke stažení: zde
Seznam přijatých žádostí o dotaci Ke stažení: zde

 

VÝZVA

Výzva PRV 9/2023 (text výzvy)

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

 

Přehled Fichí:

Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Pozn. Pro správné zobrazení formuláře fiche je doporučeno stažený soubor uložit do PC

 

Pravidla pro žadatele (Pravidla 19.2.1 pro roky 2023-2025 - ze dne 27. 10. 2022)

DOKUMENTY MAS

Směrnice PRV č. 1/2018_Způsob hodnocení projektů

Příloha č. 1 Směrnice PRV č. 12018 - Etický kodex a prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 2 Směrnice PRV č. 12021 - Prefereční kritéria

Příloha č. 3 Směrnice PRV č. 12018 - Orientační harmonogram administrace projektů na MAS

Příloha č. 4 Směrnice PRV č. 12018 - Komunikační plán projektu

 

OBECNÉ PŘÍRUČKY A PŘÍLOHY PRO ŽADATELE:

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování formáláře ŽoD na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1

Zjednodušený postup pro doložení aktualiz. formuláře ŽoD a přiloh k VŘ přes Portal farmáře

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV_verze 6

Metodika výpočtu finančního zdravíVýpočet FZ tabulkaZjednodušený postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví

Příručka pro publicitu_verze 6

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře

Zjednodušený postup pro doložení průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF - Prohlášení o kategorii podniku

Zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1

Pozvánka na seminář pro žadatele