V termínu 08.02.2024 - 22.04.2024 probíhá příjem projektových záměrů  do 2. výzvy OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (malé a střední podniky).
Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Výzva IROP č.4/2024 - Cestovní ruch

Datum vyhlášení výzvy: 15. 02. 2024, 8:00 hod.

Termín příjmu žádostí o dotaci: 15. 02. 2024, 8:00 hod - 22. 03. 2024, 12:00 hod.

Podporované aktivity: Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Finanční alokace: 1 520 000 Kč (dotace z EU fondů)

Územní vymezení: celé území MAS Svitava: mapa území MAS

  

VÝSLEDKY VÝZVY

Seznam vybraných/nevybraných/náhradních projektových záměrů Ve výzvě nebyly přijaty žádné projetkové záměry
Zápis z jednání Rady MAS Svitava
Zápis z jednání Výběrové komise MAS Svitava

  

VÝZVA

Výzva IROP č. 4_2024 - Cestovní ruch (text výzvy)

Příloha č. 1 – Formulář projektového záměru

Příloha č. 2 – Podmínky administrativní kontroly

Příloha č. 3 – Kritéria věcného hodnocení

 

Interní postupy_IROP21+, MAS SVITAVA 

Aktuální seznam projektových záměrů MAS Svitava - IROP 21+

    

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Odkaz na web ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Odkaz na 86. výzvu ŘO IROP: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop

Seminář pro žadatele k 86. výzvě IROP: https://irop.gov.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/86-vyzva-cestovni-ruch-clld-11082023

Dotazy k přípravě projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/ 

Kontrolní listy pro hocnocení formálních náležitostí a příjatelnosti projektů na CRR: https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/kontrolni-listy-pro-hodnoceni/ 

Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2023: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112023

Seznam přijatých projektových záměrů