Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Výzva IROP č. 2/2023 - Doprava

Datum vyhlášení výzvy: 15. 11. 2023, 8:00 hod.

Termín příjmu žádostí o dotaci: 15. 11. 2023, 8:00 hod. - 22. 12. 2023, 12:00 hod.

Podporované aktivity: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Finanční alokace: 9 001 583 Kč (dotace z EU fondů)

Územní vymezení: celé území MAS Svitava: mapa území MAS

  

VÝSLEDKY VÝZVY

Seznam vybraných/nevybraných/náhradních projektových záměrů Ke stažení: zde
Zápis z jednání Rady MAS Svitava Ke stažení: zde
Zápis z jednání Výběrové komise MAS Svitava Ke stažení: zde
Seznam přijatých projektových záměrů Ke stažení: zde

  

VÝZVA

Výzva IROP č. 2_2023 - Doprava (text výzvy)

Příloha č. 1 – Formulář projektového záměru

Příloha č. 2 – Podmínky administrativní kontroly

Příloha č. 3 – Kritéria věcného hodnocení

 

Interní postupy_IROP21+, MAS SVITAVA 

Aktuální seznam projektových záměrů MAS Svitava - IROP 21+

    

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Odkaz na web ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Odkaz na 60. výzvu ŘO IROP: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop

Seminář pro žadatele k 60. výzvě IROP: https://irop.gov.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/60-vyzva-doprava-clld-01032023

Dotazy k přípravě projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/ 

Kontrolní listy pro hocnocení formálních náležitostí a příjatelnosti projektů na CRR: https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/kontrolni-listy-pro-hodnoceni/ 

Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2023: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112023