Dne 02.07.2024 byla vyhlášená výzva SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky). Více informací: zde

Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Výzva OP TAK č.1/2023

Datum vyhlášení výzvy: 9. 10. 2023

Termín příjmu žádostí o dotaci: 9. 10. 2023 (8:00 hod) - 15. 1. 2024 (12:00 hod) 

Podporované aktivity: 

  • Robotizace, automatizace, digitalizace
  • Web, cloud
  • Komunikační a identifikační Infrastruktura
    Podporované aktivity musí splnit Integraci technologie prostřednictvím vnitropodnikového systému

Finanční alokace: 2 470 000 Kč (dotace z EU fondů)

Územní vymezení: celé území MAS Svitava: mapa území MAS

Konzultace podnikatelských záměrů: podnikatelský záměr žadatele je nutné předem konzultovat s pracovníky MAS Svitava

Kontatkní osoba: Petr Škoda, DiS., 725 925 454, skoda@massvitava.cz

VÝSLEDKY VÝZVY

Seznam vybraných/nevybraných žádostí ZDE
Zápis z jednání Rady MAS Svitava Bude zveřejněn
Zápis z jednání Výběrové komise MAS Svitava Bude zveřejněn

VÝZVA

Výzva OP TAK č. 1_2023 (text výzvy)

Příloha č. 1 - Formulář projektového záměru

Příloha č. 2 – Podmínky administrativní kontroly

Příloha č. 3 – Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 4 - Prohlášení o velikosti podniku

Příloha č. 5 - Formulář podnikatelského záměru

Interní postupy_OP TAK 21+, MAS SVITAVA   

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Odkaz na web ŘO OP TAK: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologie-pro-mas-optak/

Odkaz na výzvu ŘO OP TAK č. 01_23_026: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologie-pro-mas-optak/technologie-pro-mas-clld-vyzva-i/

Dotazy k přípravě projektů lze  také posílat na Agenturu API: https://www.agentura-api.org/cs/kontakty/ 

Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2023: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112023