Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Výzva IROP č. 1/2023 - Vzdělávání

Datum vyhlášení výzvy: 31. 07. 2023, 8:00 hod.

Termín příjmu žádostí o dotaci: 31. 07. 2023, 8:00 hod - 20. 9. 2023, 12:00 hod.

Podporované aktivity: Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol 

Finanční alokace: 23 176 650 Kč (dotace z EU fondů)

Územní vymezení: celé území MAS Svitava: mapa území MAS

  

VÝSLEDKY VÝZVY

Seznam vybraných/nevybraných/náhradních projektových záměrů ZDE
Zápis z jednání Rady MAS Svitava ZDE
Zápis z jednání Výběrové komise MAS Svitava ZDE

  

VÝZVA

Výzva IROP č. 1_2023 - Vzdělávání (text výzvy)

Příloha č. 1 – Formulář projektového záměru

Příloha č. 2 – Podmínky administrativní kontroly

Příloha č. 3 – Kritéria věcného hodnocení

 

Interní postupy_IROP21+, MAS SVITAVA 

Aktuální seznam projektových záměrů MAS Svitava - IROP 21+

    

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Odkaz na web ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Odkaz na 48. výzvu ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

Seminář pro žadatele k 48. výzvě IROP: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/48-vyzva-vzdelavani-clld-08032023

Dotazy k přípravě projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/ 

Kontrolní listy pro hocnocení formálních náležitostí a příjatelnosti projektů na CRR: https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/kontrolni-listy-pro-hodnoceni/ 

Strategické rámce MAP: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021

Seznam investičních priorit MAP (schváleno 19. 9. 2023)

Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2023: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112023

Seznam přijatých projektových záměrů