Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2024

"Malý LEADER" pro Svitavsko pro rok 2024

 

Specifikace žadatelů: obce a NNO, které jsou členy MAS

Podporované oblasti: 

  • Obnova, údržba a pořízení občanské vybavenosti
  • Péče o veřejný prostor a krajinu

Celkové způsobilé výdaje: 30. tis. Kč - 100. tis. Kč

Spoluúčast žadatele: 30 %

Termín pro podání žádosti: 20. 11. 2023 - 24. 11. 2023 do 16:00 hod.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o podporu, které splní podmínky uvedené v Informacích pro žadatele a příjemce, budou zařazeny do žádosti o dotaci MAS Svitava do POV Pardubického kraje. Ale teprve až podle finální výše schválené dotace z POV Pardubického kraje budou jednotlivé žádosti o podporu projektu schváleny a bude s žadateli podepsána Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku.

 

S ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany Programu obnovy venkova Pardubického kraje může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu příjmů žádostí a administrace a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů.

 

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí podpory

Přiloha č. 2 - Vyúčtování projektu

 

Seznam vybraných projektů Radou MAS (Seznam dílčích projektů překládaných k žádosti POV)

 

Kontakt:

Lenka Volfová - projektová manažerka

tel.: + 420 602 775 241

e-mail: kancelar@massvitava.cz