Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2018

"Malý LEADER" pro Svitavsko pro rok 2018

 

Specifikace žadatelů: obce

Podporované oblasti: 

  • Obnova a údržba občanské vybavenosti: radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, apod.
  • Obnova a údržba venkovského prostoru
  • Obnova a údržba sportovních zařízení

Celkové způsobilé výdaje: 15. tis. Kč - 40. tis. Kč

Spoluúčast žadatele: 30 %

Termín pro podání žádosti: 4. 10. 2017 - 18. 10. 2017 do 12:00 hod.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o podporu, které splní podmínky uvedené v Informacích pro žadatele a příjemce, budou zařazeny do žádosti o dotaci MAS Svitava do POV Pardubického kraje. Ale teprve až podle finální výše schválené dotace z POV Pardubického kraje budou jednotlivé žádosti o podporu projektu schváleny a bude s žadateli podepsána Smlouva o poskytnutí podpory.

 

VÝZVA

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí podpory

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Fotodokumentace stávajícího stavu

Příloha č. 4 - Vyúčtování projektu

Příloha č. 5 - Komunikační plán projektu

 

Seznam projektů odevzdaný na Pardubický kraj.

Seznam vybraných projektů

 

 

Kontakt:

  • Mgr. Veronika Košťálová - Projektová manažerka
  • tel.: + 420 602 554 458
  • email: massvitava@unet.cz

 

 PODPOŘENÉ PROJEKTY