Dne 02.07.2024 byla vyhlášená výzva SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky). Více informací: zde

Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2020

"Malý LEADER" pro Svitavsko pro rok 2020

 

Specifikace žadatelů: obce a NNO, které jsou členy MAS

Podporované oblasti: 

  • Obnova a údržba občanské vybavenosti: radnice / obecní úřady, základní školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, apod.
  • Obnova a údržba venkovského prostoru
  • Pořízení vybavení pro dlouhodobé využití. Nelze žádat na běžný spotřební materiál.

Celkové způsobilé výdaje: 40. tis. Kč - 100. tis. Kč

Spoluúčast žadatele: 30 %

Termín pro podání žádosti: 15. 7. 2019 - 16. 8. 2019 do 12:00 hod.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o podporu, které splní podmínky uvedené v Informacích pro žadatele a příjemce, budou zařazeny do žádosti o dotaci MAS Svitava do POV Pardubického kraje. Ale teprve až podle finální výše schválené dotace z POV Pardubického kraje budou jednotlivé žádosti o podporu projektu schváleny a bude s žadateli podepsána Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku.

 

S ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany Programu obnovy venkova Pardubického kraje může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administraci výzvy a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů.

 

VÝZVA

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí podpory

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Fotodokumentace stávajícího stavu

Příloha č. 4 - Vyúčtování projektu

Příloha č. 5 - Komunikační plán projektu

 

Seznam vybraných projektů Radou MAS 

Seznam vybraných projektů POV Pk 

 

Kontakt:

  • Ing. Tereza Satrapová - Projektová manažerka
  • tel.: + 420 602 554 458
  • email: kancelar@massvitava.cz

 

PODPOŘENÉ PROJEKTY

TÍMTO VELICE DĚKUJEME PARDUBICKÉMU KRAJI