Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Pro programové období 2014-2020 má Česká republika k dispozici z Evropských strukturálních a investičních fondů částku přibližně 20,5 miliard EUR. Z toho bylo vyhrazeno 5,4 miliard EUR (okolo 140 miliard Kč) pro Integrovaný regionální operační program (IROP), který je největším operačním programem u nás.

IROP je široce zaměřený program, který má za cíl přispět k rozvoji jednotlivých regionů v České republice a ke zlepšení kvality života tamních obyvatel. Usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Dotace jsou většinou určeny pro kraje, města, obce nebo jejich zřízené organizace, ale i pro neziskové organizace, vlastníky bytových domů a památek a i pro další typy žadatelů. Administrací programu IROP bylo pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které tuto činnost vykonává jako zprostředkující subjekt pověřený touto činností Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

2020

IROP 3/2020 Podpora vzdělávání IV.

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2019

IROP 3/2019 Podpora vzdělávání III.

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

IROP 1/2019 Bezpečná doprava III.

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2018

IROP 3/2018 Podpora vzdělávání II.

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

IROP 2/2018 Bezpečnost v území MAS II.

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

IROP 1/2018 Bezpečná doprava II.

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

2017

IROP 3/2017 Podpora vzdělávání

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

IROP 2/2017 Bezpečnost v území MAS

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

IROP 1/2017 Bezpečná doprava

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde