Dne 02.07.2024 byla vyhlášená výzva SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky). Více informací: zde

Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Výzva IROP 1/2018 - Bezpečná doprava II.

Vyhlášená výzva IROP 1/2018 - Bezpečná doprava II.

Dne 26. 9. 2018 došlo k modifikaci 4. výzvy IROP 1 - Bezpečná doprava II. Modifikace výzvy spočívá v prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z původního termínu 28.09.2018 do 12:00:00 hod. na 15.10.2018 do 12:00:00  hod.

 

Výzva č. 4/2018 IROP - Bezpečná doprava II. (text výzvy)_změna

Výzva č. 4/2018 IROP - Bezpečná doprava II. (text výzvy)

 

Příloha výzvy MAS:

Interní postupy MAS Svitava (platné k 24. 4. 2018)

Kritéria pro hodnocení projektů realizovaných prostřednictvím CLLD - Bezpečná doprava II.

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele:

Obecná a Specifická pravidla IROP - výzva č. 53

Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+ (platné k 29. 6. 2018)

Postup založení žádosti do výzvy MAS

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Seznam přijatých žádostí o podporu na MAS

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Rady MAS (Seznam schválených a neschválených projektů)

Vybrané projekty byly předány k Závěřečnému ověření způsobilosti na CRR dne 30. 11. 2018