Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Výzva IROP 3/2018 - Podpora vzdělávání II.

Vyhlášená výzva IROP 3/2018 - Podpora vzdělávání II.

Dne 29.11.2018 došlo k modifikaci 6. výzvy IROP 3 - Podpora vzdělávání II. Modifikace výzvy spočívá v navýšení alokace z původních původních 4 649 474,00 Kč na 5 200 000,00 Kč. Důvodem navýšení alokace výzvy MAS je podpora hraničního projektu, který rozhodující orgán MAS schválil k dotační podpoře v plné výši.

Dne 26. 9. 2018 došlo k modifikaci 6. výzvy IROP 3 - Podpora vzdělávání II. Modifikace výzvy spočívá v prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z původního termínu 28.09.2018 do 12:00:00 hod. na 15.10.2018 do 12:00:00 hod.

 

Výzva č. 6/2018 IROP - Podpora vzdělvání II. (text výzvy)_změna2

Výzva č. 6/2018 IROP - Podpora vzdělávání II. (text výzvy)_změna

Výzva č. 6/2018 IROP - Podpora vzdělávání II. (text výzvy)

 

Přílohy výzvy MAS:

Interní postupy MAS Svitava (platné k 24. 4. 2018)

Kritéria pro hodnocení projektů realizovaných prostřednictvím CLLD - Podpora vzdělávání

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele:

Obecná a Specifická pravidla IROP - výzva č. 68

Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+ (platné k 3.5.2018)

Postup založení žádosti do výzvy MAS

  

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Seznam přijatých žádostí o podporu na MAS

Zápis ze zasedání Výběrové komise

Zápis z jednání Rady MAS (Seznam schválených a neschválených projektů)

Vybrané projekty byly předány k Závěřečnému ověření způsobilosti na CRR dne 30. 11. 2018