Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Výzva IROP 2/2018 - Bezpečnost v území MAS II.

Vyhlášená výzva IROP 2/2018 - Bezpečnost v území MAS II.

Dne 26. 9. 2018 došlo k modifikaci 5. výzvy IROP 2 - Bezpečnost v území MAS II. Modifikace výzvy spočívá v prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z původního termínu 28.09.2018 do 12:00:00 hod. na 15.10.2018 do 12:00:00 hod.

 

Výzva č. 5/2018 IROP - Bezpečnost v území MAS II. (text výzvy)_změna

Výzva č. 5/2018 IROP - Bezpečnost v území MAS II. (text výzvy)

 

Přílohy výzvy MAS:

Interní postupy MAS Svitava (platné k 24. 4. 2018)

Kritéria pro hodnocení projektů realizovaných prostřednictvím CLLD - Bezpečnost v území MAS

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Obecná a Specifická pravidla IROP - výzva č. 69

Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+ (platné k 3. 10. 2017)

Postup založení žádosti do výzvy MAS

 

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Seznam přijatých žádostí o podporu na MAS

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Rady MAS (Seznam schválených a neschválených projektů)

Vybrané projekty byly předány k Závěřečnému ověření způsobilosti na CRR dne 30. 11. 2018