Úspěšně zrealizované projekty

Podporujeme venkov

Přerozdělujeme dotace z EU

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Zkrátka, aby se nám na venkově nejen dobře bydlelo, ale i žilo a pracovalo.

Více...

Int. reg. operační program

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je kvalitní a rovnoměrný rozvoj území. Cílem programu je zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílení veřejných služeb a podpory vzdělanosti. 

Více...

Op. program Zaměstnanost

Hlavním cílem programového rámce OP Zaměstnanost (OPZ) je řešení problémů nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a dalších sociopatologických jevů na regionální úrovni a to pomocí zapojení místních aktérů. Ze své podstaty jde o nehmotné investice.

Více...

Aktuality z MAS

WORKSHOP CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV

Manažeři MAS se ve dnech 30. 11. 2017 - 1. 12. 2017 zúčastní

workshopu Celostátní sítě pro venkov konané ve Vysokém Mýtě

ve spolupráci s MAS Litomyšlsko, o. p. s.

JEDNÁNÍ RADY MAS

Dne 23. 11. 2017 se bude konat jednání Rady MAS.

Témata: 1., 2. a 3. výzva IROP, Malý LEADER a 1. a 2. výzva OPZ.

Následně bude výběr projektů z IROP a OPZ zaznamenán v systému MS2014+.

KONFERENCE VENKOV 2017

Manažeři MAS se zúčastní dne 3. 11. 2017 9. ročníku Národní

konference Venkov 2017 konané v Dřítči v regionu Kunětické hory.

Zúčastníme se 2 workshopů: Sociální podnikání/zemědělství a

Subsidiarita a víceúrovňová správa.

více na: http://www.konferencevenkov.cz/ 

Zasedání Výběrové komise MAS dne 31. 10. 2017

1. IROP 1 - Bezpečná doprova (žadatel: obec Koclířov)

2. IROP 2 - Bezpečnost v území (žadatel: obec Radiměř)

3. IROP 3 - Podpora vzdělávání (žadatelé: ZŠ Felberova - Svitavy a obec Radiměř)

4. "Malý LEADER" pro Svitavsko pro rok 2018 (žadatelé: 15 obcí)

Místní akční skupiny Pardubického kraje vyjely ve dnech 18. 10. a 19. 10. na území místních akčních skupin Libereckého kraje. Tématem exkurze byl „Rozvoj venkova v Libereckém kraji s podporou z Programu rozvoje venkova“. 

"MALÝ LEADER" PRO SVITAVSKO PRO ROK 2018

Místní akční skupina Svitava z. s. vyhlašuje dne 4. 10. 2017

výzvu na Malého LEADERa pro Svitavsko pro rok 2018. 

Bližší informace zde.

ZPRAVODAJ červenec 2017

Místní akční skupina Svitava z. s. vydává svůj letošní 1. zpravodaj. 

Obsahově je zdravodaj velmi rozmanitý :-) neváhejte si jej přečíst :-)