Vyhlášené výzvy:

20.11.2023 - 22.12.2023 9. výzva Program rozvoje venkova. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.2/2023 - Doprava. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.3/2023 - Kultura. Více informací: zde 

09.10.2023 - 15.01.2024 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Informace pro žadatele

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

Program je financován prostřednictvím Modernizačního fondu 2021-2027.  

Prioritou v rámci programu je nabídnout okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. Jednat se bude o zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměnu oken a vchodových dveří, což s sebou může přinést okamžité snížení spotřeby energií na vytápění včetně finanční úspory.

Celková finanční alokace činí 6.000.000.000,00 Kč.

Výše podpory je až do výše 100 % (ex ante, tj. předem). 

Výzva byla vyhlášena dne 14. 11. 2022, příjem žádostí byl spuštěn dne 09. 01. 2023.

Z tohoto důvodu byla vytvořena poradenská síť, zahrnující stovky proškolených poradců z řad Místních akčních skupin (MAS) a energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), kteří bezplatně pomohou vyřídit vše, co žadatelé k podání žádosti a čerpání dotace potřebují. Asistence zahrnuje vytipování vhodných opatření, vyhotovení fotodokumentace a odborného posudku, pomoc se zřízením elektronické identity, podání žádosti, pořízení fotodokumentace realizovaných opatření, vypracování zprávy o provedení podpořených opatření a doložení realizace. I v případě, že si zájemci vyřizují žádost sami, potřebují od poradců NZÚ Light odborný posudek a zprávu o provedených opatřeních.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Vlastníci rodinných domů a trvale rekreačních objektů, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

Žadatel a všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel kdykoliv v období mezi 12.09.2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.09.2022.

 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Fotodokumentace před, případně po realizaci

Potvrzení o vedení bankovního účtu

Zřízení identity občana či bankovní identity

Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

 

Klikněte pro bližší informace ZDE

 

PROSTŘEDKY NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY

Od 02. 05. 2023 mohou žadatelé nově kromě již stávajících dotací ve výši až 150.000,00 Kč na zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří získat dalších 90.000,00 Kč na pořízení termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody. Zde, na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat i svépomocí, musí montáž systému provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. O dotaci si budou moct zažádat i ti, kteří již finanční prostředky z NZÚ Light čerpali, a stejně jako v pilotní výzvě budou moct dotaci čerpat zálohově. 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ ČR


KONTAKTNÍ OSOBY:

SVITAVSKO:

Helena Dobiášová, DiS.

tel. kontakt: 602 554 458

e-mail: info@massvitava.cz 

POLIČSKO:

Lenka Volfová

tel. kontakt: 602 775 241

e-mail: info@massvitava.cz