Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Státní zemědělská politika 2021-2027

Společná zemědělská politika zastává klíčovou úlohu při zajištění budoucnosti zemědělství a lesnictví, jakož i při realizaci cílů Zelené dohody pro Evropu. Koncepce nové SZP je založena na zajištění udržitelné budoucnosti pro evropské zemědělce, poskytování cílenější podpory menším zemědělským podnikům a na větší flexibilitě, která státům EU umožňuje přizpůsobovat jednotlivá opatření místním podmínkám. SZP na období 2023–2027 je modernizovanou politikou se silným důrazem na výsledky a výkon. Politika se zaměřuje na deset specifických cílů, které mají vazbu na společné cíle EU v oblasti sociální, environmentální a hospodářské udržitelnosti v zemědělství a ve venkovských oblastech.

 Výzva č. 1 / 2024

Přehled fichí:

Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí

Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině

Příjem žádostí: Termín bude upřesněn

Detail výzvy: zde