Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Tvorba strategie

Strategický dokument je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území Místní akční skupiny Svitava v daném programovém období.

Jedná se o širokou strategii zpracovanou na základě komunikace s aktéry v regionu, mezi nimiž jsou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace a jednotliví členové místní akční skupiny. Tato střednědobá strategie tedy respektuje potřeby a názory různých zájmových skupin a obsahuje komplexní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů.

Avšak úloha MAS nekončí tímto, nejedná se totiž o strategii, která skončí ve šuplíku, nýbrž jde o strategický dokument, jehož realizací postupně naplňujeme vytyčené cíle. Díky finanční podpoře z Evropských strukturálních a investičních fondů je možné podpořit široké portfolio vzájemně provázaných opatření a projektů, což přispívá k řešení komplexních sociálních a ekonomických problémů regionu Svitavska. Na výběru podpořených projektů se opět podílí členové MAS, tj. lidé z různých oborů, kteří území Svitavska znají nejlépe. Rozvoj regionu tedy od počátku (strategické plánování) až do konce (výběr projektů) probíhá na základě principu „zdola nahoru“

 .