Vyhlášené výzvy:

20.11.2023 - 22.12.2023 9. výzva Program rozvoje venkova. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.2/2023 - Doprava. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.3/2023 - Kultura. Více informací: zde 

09.10.2023 - 15.01.2024 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Tvorba strategie

Strategický dokument je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území Místní akční skupiny Svitava v daném programovém období.

Jedná se o širokou strategii zpracovanou na základě komunikace s aktéry v regionu, kterými jsou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace nebo také jednotliví členové místní akční skupiny. Tato střednědobá strategie tedy respektuje potřeby a názory různých zájmových skupin a obsahuje komplexní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů.

Tím ale úloha MAS nekončí, nejedná se totiž o strategii do šuplíku, nýbrž jde o strategický dokument, jehož realizací postupně naplňujeme vytyčené cíle. Díky finanční podpoře z Evropských strukturálních a investičních fondů je možné podpořit široké portfolio vzájemně provázaných opatření a projektů, což přispívá k řešení komplexních sociálních a ekonomických problémů regionu Svitavska. Na výběru podpořených projektů se opět podílí členové MAS, tj. lidé, z různých oborů, kteří území Svitavska znají nejlépe. Rozvoj regionu tedy od počátku (strategické plánování) až do konce (výběr projektů) probíhá na základě principu „zdola nahoru“.

 .