Vyhlášené výzvy:

20.11.2023 - 22.12.2023 9. výzva Program rozvoje venkova. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.2/2023 - Doprava. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.3/2023 - Kultura. Více informací: zde 

09.10.2023 - 15.01.2024 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí umožnil čerpat v druhém programovém období v letech 2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti finanční prostředky na projekty v oblasti ochrany životního prostředí v objemu 2,75 miliardy eur.  

Operační program Životní prostředí je základním zdrojem podpory pro projekty zlepšující životní prostředí v Česku. Program je zaměřený napříč sektory a sleduje celou řadu cílů od zlepšení vodního hospodářství, přes zvýšení kvality ovzduší, lepšího nakládání s odpady, snížení počtu kontaminovaných lokality, podporu biodiverzity až po snížení energetické náročnosti budov.

2019

1. výzva OPŽP Sídelní zeleň I.

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde