V termínu 08.02.2024 - 22.04.2024 probíhá příjem projektových záměrů  do 2. výzvy OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (malé a střední podniky).
Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí umožnil čerpat v druhém programovém období v letech 2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti finanční prostředky na projekty v oblasti ochrany životního prostředí v objemu 2,75 miliardy eur.  

Operační program Životní prostředí je základním zdrojem podpory pro projekty zlepšující životní prostředí v Česku. Program je zaměřený napříč sektory a sleduje celou řadu cílů od zlepšení vodního hospodářství, přes zvýšení kvality ovzduší, lepšího nakládání s odpady, snížení počtu kontaminovaných lokality, podporu biodiverzity až po snížení energetické náročnosti budov.

2019

1. výzva OPŽP Sídelní zeleň I.

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde