Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2021 – 2027. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je pro tento operační program připraveno celkem 3,2 mld. EUR, v přepočtu cca 81,5 mld. Kč. Finanční prostředky mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastrukturu, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky a cirkulární ekonomiky. Řídícím orgánem OP TAK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu. Operační program se skládá z 5 priorit, které se dále dělí na specifické cíle v rámci, nichž jsou definovány podporované aktivity.

Interní postupy_OP TAK21+, MAS SVITAVA - verze 2 (účinnost od 14. 5. 2024)

Interní postupy_OP TAK21+, MAS SVITAVA - verze 1 (účinnost od 19. 9. 2023)

Výzva č. 2/2024 OP TAK

Podporované aktivity:

- Robotizace, automatizace, digitalizace

- Web, cloud

- Komunikační a identifikační Infrastruktura

Podporované aktivity musí splnit integraci pořizované technologie prostřednictvím vnitropodnikového systému

Příjem žádostí: UKONČEN

Více informací: zde

Výzva č. 1/2023 OP TAK

Podporované aktivity:

- Robotizace, automatizace, digitalizace

- Web, cloud

- Komunikační a identifikační Infrastruktura

Podporované aktivity musí splnit integraci pořizované technologie prostřednictvím vnitropodnikového systému

Příjem žádostí: UKONČEN

Více informací zde