Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

POVINNA PUBLICITA

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu, kdy od 6.9.2012 dochází ke změně v Pokynech příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR.

Změna pravidel publicity
Publicita projetku - cedule
Pravidla publicity
Logo EU, Leader, PRV - barevné
Logo EU, Leader, PRV - černobílé
Logo MAS Svitava
Vzor tabule publicity