Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Podpořené projekty

Po rozkliknutí požadovaného operačního programu uvidíte karty projektů, které byly podpořeny díky Místní akční skupině Svitava z.s. Na jednotlivých kartách je uveden stručný popis projektu, celkové výdaje, výdaje, ze kterých je stanovena dotace, výše dotace a samozřejmě nechybí ani fotografie.