Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Kontaktujte nás

Korespondenční adresa:

Místní akční skupina Svitava z. s.

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

 

Kontakty

Předseda:

Pavel Čížek, tel.:604 202 406, e-mail: pavel.cizek@svitavy.cz

 

Kancelář MAS:

Petr Škoda, DiS., Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD (IROP, PRV, OPŽP)

tel.: 725 925 454, e-mail: skoda@massvitava.cz 

        

Ing. Tereza Satrapová, Projektová manažerka (PRV, OPZ, POV Pk, Animace škol) - MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

e-mail: kancelar@massvitava.cz 

 

Lenka Volfová, Projektová manažerka (PRV, OPZ+, POV Pk, Animace škol) - NZÚ light

tel.: 602 554 458, e-mail: kancelar@massvitava.cz  

             

Bc. Stanislava Vaněčková, manažerka projektu MAP (Animace škol)

tel.: 606 931 111, e-mail: kancelar@massvitava.cz, vaneckova@massvitava.cz     

Mgr. Veronika Košťálová, manažerka projektu MAP

tel.: 606 285 633, veronika.kostalova@svitavy.cz