Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Animace škol

Dne 23. 6. 2016 byla ze strany MŠMT vyhlášena výzva z OP VVV č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I“. Výzva je určena pro základní a mateřské školy včetně soukromých a církevních škol. V rámci výzvy spolu spolupracují MŠMT,  NIDV a MAS.

Na šablony mohou v období 2016–2017 požádat školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. Na financování šablon je určena částka 200.000,- Kč na školu + 2.200,- Kč korun na žáka. V případě, že jeden subjekt zřizuje mateřskou a základní školu, je určená částka na projekt 400.000 korun + 2.200 Kč na žáka/dítě. Školy mohou volit projekty složené ze šablon až do této výše.

MAS byly požádány ze strany MŠMT o spolupráci při administraci projektů zjednodušeného vykazování.

 

Činnosti jsou financovány prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činností MAS jsou:

  • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
  • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

Na území MAS je 17 základních škol včetně jedné základní speciální školy a 21 mateřských škol. Do projektů zjednodušeného vykazování je zapojeno všech 17 základních škol a 18 mateřských škol.

MAS Svitava celkem administruje 10 základních škol a 13 mateřských škol.

V současné době jsou již všechny zapojené školy v plné realizaci svých projektů. Většina škol využívá dotace k zajištění personální podpory (školní asistent, speciální pedagog, chůva), k podpoře inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti (doučování, čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her), k setkávání a spolupráci s rodiči dětí a žáků a ke vzdělávání pedagogů.

 

Administrátorka projektů:

Stanislava Vaněčková, tel.: 606 931 111