Operační program Životní prostředí:                              26. 2. 2019

Operační program Zaměstnanost  - Soc. začleňování:  21. 3. 2019

Program rozvoje venkova:                                                7. 5. 2019

Operační program Zaměstnanost - Sociální podnikání:             18. 4. 2018

Program rozvoje venkova - Fiche 1, 3, 4 a 5:                               9. 5. 2018

Operační program Zaměstnanost - Sociální podnikání II.:      23. 10. 2018

Program rozvoje venkova - Fiche 1, 2 a 4:                         22. 6. 2017

Operační program Zaměstnanost - Sociální začleňování:  11. 7. 2017

Operační program Zaměstnanost - Prorodinná opatření:  12. 7. 2017

Integrovaný regionální operační program:                          3. 8. 2017

- Bezpečná doprava

- Bezpečnost v území MAS

- Podpora vzdělávání