ZÁKLADNÍ INFORMACE

Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. 

Program je financován prostřednictvím Modernizačního fondu 2021-2027.  

Prioritou v rámci programu je nabídnout okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. Jednat se bude o zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměnu oken a vchodových dveří, což s sebou může přinést okamžité snížení spotřeby energií na vytápění včetně finanční úspory.

Celková finanční alokace činí 6.000.000.000,00 Kč.

Výše podpory činí 100 % (ex ante, tj. předem). 

Výše spoluúčasti činí 0 %. 

Výzva byla vyhlášena dne 14. 11. 2022, příjem žádostí byl spuštěn dne 09. 01. 2023. 

Z tohoto důvodu byla vytvořena poradenská síť, zahrnující stovky proškolených poradců z řad Místních akčních skupin (MAS) a energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), kteří bezplatně pomohou vyřídit vše, co žadatelé k podání žádosti a čerpání dotace potřebují. Asistence zahrnuje vytipování vhodných opatření, vyhotovení fotodokumentace a odborného posudku, pomoc se zřízením elektronické identity, podání žádosti, pořízení fotodokumentace realizovaných opatření, vypracování zprávy o provedení podpořených opatření a doložení realizace. I v případě, že si zájemci vyřizují žádost sami, potřebují od poradců NZÚ Light odborný posudek a zprávu o provedených opatřeních.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Vlastníci rodinných domů a trvale rekreačních objektů, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickoku chudobou.

Žadatel a všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel kdykoliv v období mezi 12.09.2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení (nutnost po celou dobu realizace).

Žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.09.2022.

 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Fotodokumentace před, případně po

Potvrzení o vedení bankovního účtu

Zřízení identity občana či bankovní identity

Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

 

Klikněte pro bližší informaceZDE

 

PROSTŘEDKY NOVĚ I NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY

 

Od 02. 05. 2023 mohou žadatelé nově kromě již stávajících dotací ve výši až 150.000,00 Kč na zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří získat dalších 90.000,00 Kč na pořízení termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody. O dotaci si budou moct zažádat i ti, kteří již finanční prostředky z NZÚ Light čerpali, a stejně jako v pilotní výzvě budou moct dotaci čerpat zálohově. 

 

Nová etapa NZÚ Light plynule naváže na tu stávající. Příjem žádostí v první výzvě bude ukončen k 30. 04. 2023 a hned 02. 05. 2023 se otevře příjem žádostí podle nových pravidel. Všechny parametry z první výzvy zůstávají stejné, v nové fázi programu bude stávající nabídka rozšířena o možnost čerpat prostředky na pořízení solárních systémů ohřevu vody. Zde, na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat i svépomocí, musí montáž systému provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ ČR

 

PŘÍRUČKY

Příručka - Základní přehled

Příručka - Obvodové stěny

Příručka - Okna a dveře

Příručka - Plochá střecha

Příručka - Strop k půdě

Příručka - Strop nad suterénem

Příručka - Šikmé střechy

 

Závazné pokyny pro žadatele: verze 5_2023

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Leták - "I malá změna může přinést velké úspory"

Leták - Místní akční skupina Svitava z. s.

Leták - Podporované aktivity (zateplení + FVE)

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Lenka Volfová

tel. kontakt: 602 554 458

e-mail: kancelar@massvitava.cz

 

 

 

Eu Next Generation.png

Eu Next Generation.png