UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

UZAVŘENÁ

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

 

 

Alokace pro období 2017-2020 činí 41,5 mil. Kč.

 

V roce 2017 budou vyhlášeny 3 výzvy: 

IROP 1 - Bezpečná doprava - alokace 5 mil. Kč

IROP 2 - Bezpečnost v území - alokace 0,5 mil. Kč

IROP 3 - Podpora vzdělávání - alokace 6 mil. Kč

 

Termín vyhlášených výzev MAS bude upřesněn po schválení jednolitvých výzev u ŘO IROP.

1 2