STRATEGIE CLLD 2021-2027

Dne 16.7.2021 byla na MMR odevzdána Strategie CLLD Místní akční skupiny Svitava z. s.: Koncepční část na období 2021-2027. 

 

DNE 23. 8. 2021 BYLA STRATEGIE MAS_KONCEPČNÍ ČÁST ZE STRANY MMR ORP SCHVÁLENA


Tímto všem děkujeme za spolupráci při tvorbě.

Kancelář MAS