Významná místa v Mikroregionu Brněnec

Území mikroregionu nabízí svým návštěvníkům zajímavé přírodní pozoruhodnosti, ale také kulturní a historické památky. Zajímavostí je, že zde probíhá hlavní evropské rozvodí pro Černé moře a Severní moře. V krajině se rozléhají četné zříceniny hradů a zámků. Milovníci historie jistě uvítají možnost navštívit některé z dávných historických objektů. K nejvíce navštěvovaným patří gotický Hrad Svojanov ze 13. století nacházející se přibližně 5 km od obce Vítějeves. V letních dnech se zde konají tradiční festivaly a jarmarky.

 

Hrad Svojanov

Pěsí turistika skýtá v okolí několik zajímavých vycházek s menší fyzickou náročností. Pěkná vycházka vede Slunečním údolím podél vyschlého koryta Hynčinského potoka (odvádí vodu při zvýšených dešťových srážkách) směrem k Pohledům a přes vrchol Rohu k Hřebči, jinou trasu lze zvolit přes Brněnec údolím Bělského potoka k rozcestí zvanému Nová Amerika, kde je ve strmé stráni vidět puklinová jeskyně Čertovy díry.

Dalším zajímavým místem jsou právě tyto Čertovy díry. Ve výšce asi 80 m nad údolím Bělského potoka se nalézají opukové výchozy s puklinovými jeskyněmi. Tvoří tak bohatou lokalitu několika druhů netopýrů, např. černého, ušatého, vodního a též vrápence malého.

 

Banín - Několik roubených dvorců kolem středového dvora z 1. pol. 19 stol. Hřbitov s branou (zvonicí) s dřevěným podsebitím a cibulovitou vížkou. Na něm původně gotický kostel sv. Barbory z poč. 14. stol. V interiéru hodnotný hlavní oltář se soškou sv. Barbory z konce 17. stol. před kostelem sloup se sochou Immaculaty z roku 1721.

Bělá nad Svitavou - V obci se nachází kostel Všech svatých, socha Panny Marie, pomník Jana z Nepomuku, pomník obětem první světové války, hrob vojína Ivana Banděreva a hromadný hrob s ostatky židovských vězňů.

Bohuňov - Na severním okraji kopce kostel sv. Jíljí postavený v roce 1820 v duchu klasicismu. Na návsi pak stojí pomník padlým občanům z první světové války. Bohuňov je součástí přírodního parku Údolí Křetínky. Vyhledávaným místem turistů a horolezců jsou „bohuňovské" skály nacházející se po obou stranách silnice ve směru na Poličku.

Brněnec-Moravská Chrastová - Za druhé sv. války zbrojní výroba a pracovní tábor pro Židy, uprostřed obce secesní vila Josefa rytíře Daubka zdobená malbami Františka Ženíška. Barokní kaple sv. Isidora z 18. stol. s hranolovou vížkou. V údolí Bělského potoka výletní místo Nová Amerika.

Chrastavec - Dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice, který si naši předkové postavili v roce 1864. 

Lavičné - V obci se nachází dva pomníky, které jsou památkou na  válečné střetnutí v  prusko-rakouské válce z r. 1866. Pomník před kapličkou jako jediný v republice připomíná rakousko-italskou válku v témže roce.

Rozhraní - Název připomíná rozhraní Čech a Moravy a pak i tří bývalých okresů: moravskotřebovského, poličského a boskovického. Památný strom -soliterní buk lesní (obvod kmene 550 cm a výška 30 m).

Rudná - Dominantou obce je Kaple sv. Jana a Pavla.

Študlov - V obci se nachází kaplička, kde je uložen zvonec, kterým se svolávali chalupníci na robotu.

Vítějevec - Gotický kostel sv. Kateřiny přestavěn roku 1912. Zachovala se hranolová věž se střílnovými okénky a s dřevěným podsebitím, gotické malby z počátku  14. stol. a presbytář jako výchozí kaple nové stavby. Kolem kostela hřbitovní zeď s barokní branou z 18. stol s reliéfem sv. Kateřiny nad portálem. V okolí opukové lomy.

Želivsko