Vyhlášena výzva pro předkládání projektu v rámci CLLD - OP ZAM

Řídící orgán OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu na předkládání projektů v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou Svitava v OP ZAM je podmíněno schválením strategie CLLD, která je v současné době ve stavu hodnocení u MMR.

MAS Svitava bude v OP ZAM vyhlašovat výzvy zaměřené na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce, komunitních center, sociálního podnikání a prorodinných opatření.

V příloze naleznete dokumenty vztahující se k vyhlášené výzvě a pravidla k jednotlivým opatřením.

Vážení žadatelé o dotace přes místní akční skupinu,

 

zasíláme vám informace, které jsme obdrželi z OP Zaměstnanost.

 

V první řadě je nutné zmínit, že ŘO vyhlásil Výzvu na předkládání projektů pro MAS. Jelikož nám ministerstvo stále „drží“ strategii (SCLLD) v procesu hodnocení, budeme moci první výzvy vyhlásit až po jejím konečném schválení, což předpokládáme bude na podzim letošního roku. První výzvu v OP Zam vyhlásíme pravděpodobně nejdříve koncem roku 2016.

 

V příloze vám zasíláme stručný Výtah z dokumentu Výzvy, ve kterém jsou uvedeny informace o výzvě, pravidla a podmínky pro jednotlivá opatření. V závěru dokumentu jsou odkazy na všechny relevantní předpisy.

 

Ministerstvo plánuje ke všem podporovaným aktivitám pořádat semináře a workshopy pro MAS, kde bude řešena jejich problematika. Zasílejte nám prosím dotazy k vašim projektovým záměrům, jelikož máme možnost vaše podněty prokonzultovat s pracovníky ŘO a vyhnout se tak případným chybám při předložení žádosti o podporu v dané výzvě. První seminář pro manažery MAS, k opatření sociální podnikání, se uskuteční 16.6.2016 v Olomouci, kterého se zúčastníme.