Vyhlášena výzva pro předkládání projektu v rámci CLLD - OP ZAM

Řídící orgán OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu na předkládání projektů v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou Svitava v OP ZAM je podmíněno schválením strategie CLLD, která je v současné době ve stavu hodnocení u MMR.

  

MAS Svitava bude v OP ZAM vyhlašovat výzvy zaměřené na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce, komunitních center, sociálního podnikání a prorodinných opatření.

 

V příloze naleznete dokumenty vztahující se k vyhlášené výzvě a pravidla k jednotlivým opatřením.

Vážení žadatelé o dotace přes místní akční skupinu,

 

zasíláme vám informace, které jsme obdrželi z OP Zaměstnanost.

 

V první řadě je nutné zmínit, že ŘO vyhlásil Výzvu na předkládání projektů pro MAS. Jelikož nám ministerstvo stále „drží“ strategii (SCLLD) v procesu hodnocení, budeme moci první výzvy vyhlásit až po jejím konečném schválení, což předpokládáme bude na podzim letošního roku. První výzvu v OP Zam vyhlásíme pravděpodobně nejdříve koncem roku 2016.

 

V příloze vám zasíláme stručný Výtah z dokumentu Výzvy, ve kterém jsou uvedeny informace o výzvě, pravidla a podmínky pro jednotlivá opatření. V závěru dokumentu jsou odkazy na všechny relevantní předpisy.

 

Ministerstvo plánuje ke všem podporovaným aktivitám pořádat semináře a workshopy pro MAS, kde bude řešena jejich problematika. Zasílejte nám prosím dotazy k vašim projektovým záměrům, jelikož máme možnost vaše podněty prokonzultovat s pracovníky ŘO a vyhnout se tak případným chybám při předložení žádosti o podporu v dané výzvě. První seminář pro manažery MAS, k opatření sociální podnikání, se uskuteční 16.6.2016 v Olomouci, kterého se zúčastníme.

 

 

 Sídlo a kancelář MAS:

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

Kancelář MAS naleznete ZDE

IČO: 27023621

 

 
 
 

© MAS Svitava 2012

Území MAS:

Schválená verze SCLLD MAS Svitava ŘO (9.3.2017)

 

Propagační videa - MAS Svitava

  

 

 

 

Partneři

 svitavsko

 

 Mikroregion Svitavsko

 

mikroregion brněnec

 

Mikroregion Brněnec

 

ršov

 

Regionální škola obnovy venkova

 

cms

 

CMS TV studio Comvision

 

koclirov

 

Obec Koclířov

 

knihovna 

 

Městská knihovna ve Svitavách

 

Logo hospodářská komora

 

Hospodářská komora Pardubického kraje 

 

Spolupracující MAS 

 

mas. lit.

 

MAS Litomyšlsko o.p.s

 

Znak

 

MAS BOSKOVICKO PLUS

 

MAS SKCH

  

 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

 

NS MAS ČR

 

Národní síť Místních akčních skupin ČR

 

KS MAS PK - adresář MAS v Pardubickém kraji

 

------------------------------------------------------

 

 

             

          

                    

 

 

 

TOPlist