Vnitřní členění

Vnitřní členění

Důvodem vzniku MAS v rámci obou dobrovolných svazků obcí byly tradiční vazby obcí a také skutečnost, že Mikroregion Brněnec by samostatně vlastní místní akční skupinu ani založit nemohl z důvodu nízkého součtu obyvatel v území. Byl tak uplatněn solidární přístup, který obce Brněnecka oceňují. Pojítkem území je také řeka Svitava, která dala vzniklé místní akční skupině pojmenování a vstoupila také do názvu jejího Strategického plánu Leader („Nehledáme pramen řeky Svitavy, ale jak podél toku řeky lépe žít“) v předchozím programovém období. Výhodná je i společná příslušnost všech obcí tvořících MAS do správního obvodu obce s rozšířenou působností - města Svitavy (ORP Svitavy). Územní působnost MAS a správní obvod ORP Svitavy se odlišují pouze příslušností jediné obce, když do SO ORP navíc spadá obec Rohozná (ta je v územní působnosti MAS Poličsko).

Vnitřní členění MAS

Vnitřní členění MAS