VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ STRATEGIE (KVĚTEN 2021)

Zapojte se do veřejného připomínkování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027. 

V záložce SCLLD 2021-2027 -> tvorba strategie naleznete pracovní verzi Strategie CLLD (květen 2021) a zároveň odkaz na formulář určený k připomínkování, které je možné do 11. 6. 2021.

Děkujeme za Váš čas. Vaše připomínky a podněty budou využity k dalšímu zpracování.