Upozornění pro žadatele z Programu rozvoje venkova

 

Upozorňujeme žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova na povinnost zřízení účtu na Portálu Farmáře.

PF je základním komunikačním systémem mezi žadatelem MAS a SZIF. Prostřednictvím toho portálu bude žadatel podávat žádost o dotaci na MAS.

Informace o zřízení účtu naleznete v příloze.