Tvorba strategie CLLD 2021-2027

V současnosti kancelář MAS pracuje na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, její opatření plánuje ralizovat v nadcházejícím novém programovém období 2021 - 2027. Aktuálně probíhá dotazníkové šetření mezi starosty obcí a obyvateli regionu. Cílem tohoto šetření bude zjištění potřeb na území Svitavska a Brněnecka v rámci kterých bude možné stanovit opatření, která bude MAS finančně podporovat na svém území v novém programovacím období 2021+.

 

Věříme, že díky společné snaze identifikujeme slabá místa, tak aby mohla být v budoucnosti minimalizována. Vaše názory a nové podněty pro všechny oblasti života ve vaší obci budou pro nás cenným zdrojem informací.

 

Zapojit se do dotazníkového šetření můžete vyplněním dotazníku na uvedeném odkazu: https://forms.gle/Nf6cxZmZhGADKNeh7

 

URČETE, KAM CHCETE SMĚŘOVAT DOTAČNÍ PROSTŘEDKY PO ROCE 2021. JAKÝM SMĚREM CHCETE ROZVÍJET SVŮJ REGION.