Tvorba strategie SCLLD 2014-2020

Upravená verze strategie po vypořádání připomínek jednotlivých ŘO v I. kole věcného hodnocení (odesláno na MMR dne 14.11.2016)

Finální verze Strategie MAS (schválená VH dne 3.3.2016 a odeslaná k podpoře dne 29.3.2016)

 

MAS Svitava předkládá k připomínkování pracovní verzi Integrované strategie rozvoje území ( dále jen SCLLD), která je zpracovávána pro programovací období 2014-2020. Pokud budete mít k návrhu strategie připomínky, návrhy k analytické či strategické části dokumentu, zasílejte nám je e-mailem na adresu: massvitava@unet.cz

Vážení občané, podnikatelé a ostatní aktéři venkova,

jak jsme vás již dříve informovali, probíhají práce na tvorbě nové strategie MAS Svitava pro nové programové období EU 2014 – 2020. Tento dokument je zpracováván na komunitní bázi, čili na základě otevřené komunikace a zapojení co možná největšího počtu aktivních lidí v území (zástupců obcí, podnikatelských subjektů, spolků a občanů). 

 

Na internetových stránkách www.massvitava.cz je zveřejněn návrh SWOT analýzy, vize a mise strategie. Tedy toho, co vyplynulo ze zpracované analýzy území, která už byla sestavena s využitím názorů veřejnosti a starostů měst a obcí. Nyní se s návrhem dokumentu znovu obracíme na vás, širokou veřejnost, s nabídkou podávat připomínky a návrhy na doplnění.

 

 Pokud tedy chcete výslednou strategii ovlivnit, máte názor na kvalitu života v místě svého bydliště a představu o budoucnosti celého území MAS, dejte to najevo. I na vás totiž záleží, zda se například budou stavět nová hřiště, pořádat vzdělávací kurzy, budovat ubytovací zařízení, stacionáře pro seniory, spolkové prostory či zda a jak budou podporováni podnikatelé a bojováno s nezaměstnaností. Své návrhy a připomínky můžete zasílat na adresy: 

 

MAS Svitava, č.p. 134, 569 11 Koclířov (tradiční poštou), massvitava@svi.cz (elektronickou poštou) nebo na č. 464601937 (telefonicky do kanceláře MAS).

 

Průběžně nyní pokračuje veřejné projednávání návrhu Strategie komunitně vedeného rozvoje Místní akční skupiny Svitava (jak se dokument oficielně jmenuje) a pokud se chcete zúčastnit kolektivního projednání, sledujte naše internetové stránky www.massvitava.cz, kde se dozvíte o termínech takových veřejných setkání. Tvorba strategie vyvrcholí začátkem příštího roku, kdy MAS se schválenou strategií požádá o standardizaci a tím o možnost znovu obdržet právo rozhodovat o poskytování dotačních podpor projektům určeným k prospěchu našeho regionu. Proti předchozímu pětiletému období, kdy MAS takto rozdělila více jak 20 milionů Kč, bude možnost se ucházet o dotace nejen z Programu rozvoje venkova ministerstva zemědělství, ale z více operačních programů a z Integrovaného regionálního programu, takže objemy alokací na období do roku 2020 budou výrazně vyšší. 

                                                                                                              Eduard Jedlička, manažer MAS Svitava

Informujeme veřejnost a všechny aktéry, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, že práce na Integrované strategii (SCLLD) jsou v plném proudu. Pracovní skupina v nejbližší době dokončí analytickou část a postupně bude přecházet na zpracování části strategické. Naším garentem je společnost GaREP, spol. s r.o., která je nám nápomocná při tvorbě SCLLD.  

 

Všichni aktéři, kteří se podíleli na zpracování strategie nám mohou zasílát jakékoliv připomínky, návrhy a dotazy vztahující se k SCLLD na adresu massvitava@svi.cz. Do pracovní verze SCLLD je možné nahlédnout po konzultaci s vedením MAS.

INFORMACE O PROJEKTU TVORBY STRATEGIE ZDE

 

 

 

 Sídlo a kancelář MAS:

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

Kancelář MAS naleznete ZDE

IČO: 27023621

 

 
 
 

© MAS Svitava 2012

Území MAS:

Schválená verze SCLLD MAS Svitava ŘO (9.3.2017)

 

Propagační videa - MAS Svitava

  

 

 

 

Partneři

 svitavsko

 

 Mikroregion Svitavsko

 

mikroregion brněnec

 

Mikroregion Brněnec

 

ršov

 

Regionální škola obnovy venkova

 

cms

 

CMS TV studio Comvision

 

koclirov

 

Obec Koclířov

 

knihovna 

 

Městská knihovna ve Svitavách

 

Logo hospodářská komora

 

Hospodářská komora Pardubického kraje 

 

Spolupracující MAS 

 

mas. lit.

 

MAS Litomyšlsko o.p.s

 

Znak

 

MAS BOSKOVICKO PLUS

 

MAS SKCH

  

 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

 

NS MAS ČR

 

Národní síť Místních akčních skupin ČR

 

KS MAS PK - adresář MAS v Pardubickém kraji

 

------------------------------------------------------

 

 

             

          

                    

 

 

 

TOPlist