Rádi bychom Vás aktivně zapojili do procesu sběru podkladů pro tvorbu strategického dokumentu rozvoje území Svitavska a Brněnecka pro období 2021-2027

odkaz na dotazník zde: https://forms.gle/Nf6cxZmZhGADKNeh7

Více informací SCLLD 2014-2020 --> dotazníky

Právě vrcholí příprava Strategie území MAS Svitava pro období 2021 - 2027.

Pro kvalitní strategii, která odpovídá potřebám území, potřebujeme informace přímo od Vás. Chceme znát Váš názor na region, ve kterém žijete nebo působíte. V následujících měsících proběhne šetření napříč subjekty vyskytující se na území MAS Svitava. Budeme se ptát na názor místních obyvatel, podnikatelů, zemědělců, lesníků, poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací, spolků, nadací, nadačních fondů, atd.

Díky tomuto dlouhému procesu získáme informace, co je na Svitavsku a Brněnecku potřeba. Budeme tak moc efektivně zacílit výzvy v příštím programovém období tak, aby odpovídaly potřebám obcí, podnikatů a neziskovek 


Jakmile budeme mít dostatek informací začneme s Analýzou rozvojových potřeb, sepsání všech důležitých poznatků a zpracujeme návrh Strategie komunitně vedeného místího rozvoje na roky 2021-2027. Následně Vám strategii předložíme k veřejnému připomínkování. Budeme rádi za sebemenší připomínku, tak abychom dovedli dokument k dokonalosti, tak aby nejlépe odpovídal realitě. Zároveň se chystáme vytvořit pracovní skupinu, která strategii projedná na svém jednání. O všech úkonech Vás budeme informovat. Sledujte naše webové stránky a náš facebook.

 

DĚKUJEME, ŽE SE ZAPOJUJETE S NÁMI A SPOLEČNĚ TAK TVOŘÍME LEPŠÍ REGION.

 

DNE 16.7.2021 BYLA NA MMR ODEVZDÁNA FINÁLNÍ VERZE STRATEGIE.

DNE 23. 8. 2021 BYLA STRATEGIE MAS_KONCEPČNÍ ČÁST ZE STRANY MMR ORP SCHVÁLENA

(SCHVÁLENOU VERZI NALEZNETE ZDE)

 

Dne 18. 6. 2021 se konalo jednání Rady MAS Svitava v rámci kterého byla projednána pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 Místní akční skupiny Svitava z. s., která byla schválena k představení valné hromadě. Valná hromada zasedala  dne 30. 6. 2021. Na tomto jednání byla finální verze strategie schválena.

Dne 8.6.2021 se sešla pracovní skupina s cílem projednat pracovní verzi Strategii CLLD pro příští programové období. Rozklikněte pro bližší informace.

Zapojte se do veřejného připomínkování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027.

V současnosti kancelář MAS pracuje na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, její opatření plánuje ralizovat v nadcházejícím novém programovém období 2021 - 2027. V rámci této tvorby dojde k šetření napříč všemi cílovýmu skupinami - obyvatelé, starostové, neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy, podnikatelé, zemědělci a lesníci. Cílem tohoto šetření bude zjištění potřeb na území Svitavska a Brněnecka v rámci kterých bude možné stanovit opatření, která bude MAS finančně podporovat na svém území v novém programovacím období 2021+.

Věříme, že díky společné snaze identifikujeme slabá místa, tak aby mohla být v budoucnosti minimalizována. Vaše názory a nové podněty pro všechny oblasti života ve vaší obci budou pro nás cenným zdrojem informací.