Turistické a naučné stezky

Územím MAS také prochází několik turistických tras. Některé procházejí celým územím, jiné jen okrajovou částí. Najdeme zde naučné stezky, např. „K pramenům řeky Svitavy“ či „Českomoravské pomezí – Svitavsko“, obě jsou vhodné pro pěší turisty i cykloturisty. K dalším stezkám patří „Po hranicích českého království a moravského purkrabství“ o délce 14 km.