Ve 3. vyhlášené výzvě Místní akční skupiny Svitava v roce 2011 byl hodnotitelskou komisí vybrán projekt města Březová nad Svitavou k dotační podpoře z programu Leader. Rádi se v následujícím článku o tomto zajímavém projektu zmíníme, protože je v našem okolí ojedinělý a mohl by být dobrou inspirací pro obce či MAS jiných regionů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Březová nad Svitavou přišlo s netradičním nápadem zhotovit v příměstském lese dětský lanový park, na cestě k Cimrmanově rozhledně a při naučné stezce „Údolím řeky Svitavy“.

Cimrmanova rozhledna je významný turistický objekt. Dvacet metrů vysoká dřevěná vyhlídková věž, byla vybudována v roce 2006 a byla slavnostně otevřena za účasti známých cimrmanologů jako jsou J. Weigel, M. Čepelka v neposlední řadě Z. Svěrák. Proč byla rozhledna pojmenovaná po Cimrmanovi, se dozvíte až přímo na místě :-).

Výstavba lanového parku probíhala v několika etapách. V první fázi byly provedeny terénní úpravy k vyrovnání lesního povrchu. Poté došlo k instalaci jednotlivých lanových prvků na kmeny stromů. Posledním krokem bylo usazení odpočívadla z masivního dřeva, stojanu na kola a tří informačních tabulí.

Lanový park obsahuje celkem devět překážek a jednu překážku osazenou v terénu. Překážky tvoří lana, případně dřevěné prkna na lanech. Mezi jednotlivými překážkami jsou umístěny přechodové plošiny, které umožňují pohodlný přechod lezců na novou překážku. Kotvení plošin je provedeno bez navrtávání kmene, což umožňuje bezproblémový růst dřeva, aniž by docházelo k zaškrcování kmene. Aby nedošlo ke zranění při pádu z překážky, jsou dopadové plochy vyplněny dřevní štěpkou.

 

                                           

Dětský lanový park není určen pouze pro děti, ale mohou se v něm vyřádit jak rodiče, tak i fyzicky zdatní senioři. Lanový park je otevřen celoročně, ale nesmí být používán v nepříznivých povětrnostních podmínkách, tudíž ideální dobou na aktivní odpočinek v lanovém parku jsou letní měsíce. Vstup uživatelů do lanového parku není zpoplatněn.

Lanový park není využíván pouze místními obyvateli, ale za zábavou do lesního areálu dojíždějí také lidé ze sousedních měst a obcí. Pokud máte chuť strávit příjemný den plný zábavy, nesoucí se ve sportovním duchu, neváhejte a dětský lanový park v Březové nad Svitavou určitě navštivte.

 

 

 

 

Mnozí z vás jistě zaznamenali informaci o vybudování a otevření Památníku včelích matek v blízkosti města Svitav, který vznikl za úspěšné spolupráce Lesů ČR a Mikroregionu Svitavsko. Samotná podstata tohoto zajímavého záměru leží v propagaci oboru včelařství a zejména v připomenutí historickými událostmi přerušené snahy tehdejších německých včelařů o vytvoření jakési regionální včelařské základny. V novodobé historii zde nic takového doposud nebylo.

 

Současný památník je vybudován v místech prvorepublikové chovatelské stanice včelích matek. Jako připomínka historického významu lokality byl donedávna na místě jen zašlý pískovcový kámen se jmény původních včelařů. Po dřevěném včelíně a pestré květeně nebylo ani památky. Nyní na místě naleznete nejen opravený pískovcový památník, na kterém se i přes snahu restaurátora nepodařilo veškerý text obnovit, ale zejména velice zajímavý dřevěný altán s rumpálovou studnou doplněný několika exponáty včelích úlů využívaných v minulém století. Památník byl podpořen z dotace prostřednictvím Místní akční skupiny Svitava (www.massvitava.cz).

Několik týdnů od představení památníku veřejnosti mohu říci, že i přes prozatím chybějící plánovanou ukázku květnaté lesní louky je místo krásným výletním místem ukrytým v lesích. K památníku se lze velice snadno dostat pěšky nebo na kole od svitavského rybníku Rosnička, po skvělé lesní cestě od Kuklí nebo od Opatovce. Cestou není žádný velký kopec, proto je tento výlet skutečně pro každého. Je jen na vás jakou cestu zvolíte – přístupové cesty jsou naznačeny v mapě. René Kulhan

Územím MAS také prochází několik turistických tras. Některé procházejí celým územím, jiné jen okrajovou částí. Najdeme zde naučné stezky, např. „K pramenům řeky Svitavy“ či „Českomoravské pomezí – Svitavsko“, obě jsou vhodné pro pěší turisty i cykloturisty. K dalším stezkám patří „Po hranicích českého království a moravského purkrabství“ o délce 14 km.

Přehled cyklotras